Tagarchief: Vergunning

Bouwplan

Bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, worden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK is een combinatie van de vroegere Welstandscommissie en de Monumentencommissie. Dit betekent dat de ARK niet alleen een adviesfunctie heeft bij bouwplannen, maar ook bij plannen, die ingrijpen in een beschermd dorps-/stadsgezicht en plannen, die monumenten wijzigen of in sloop voorzien.

Daarnaast worden ook reclame-uitingen, die geen bouwen behelzen, voor advies aan de ARK voorgelegd.

Omgevingsvergunning

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar 1 beroepsprocedure.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan 2 toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar 1 vergunning nodig.