Tagarchief: Belangrijk te weten

Graafwerkzaamheden

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is er ter voorkoming van graafschade. Deze wet geldt voor bedrijven en voor particulieren.

Elke grondroerder (iedereen die mechanisch gaat graven) dient vóór de start van de graafwerkzaamheden een graafmelding (vroeger genoemd “Klic-melding”) te doen bij het Kadaster www.kadaster.nl/klic. De grondroerder dient zich vervolgens te houden aan de regels van “zorgvuldig graven” www.graafschade-voorkomen.nl.

Elke netbeheerder (beheerder van kabel of leiding) moet voor de potentiële gravers (grondroerders) informatie beschikbaar stellen over de ligging van kabels of leidingen.