Categorie archief: Gemeente

Bouwplan

Bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, worden beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). De ARK is een combinatie van de vroegere Welstandscommissie en de Monumentencommissie. Dit betekent dat de ARK niet alleen een adviesfunctie heeft bij bouwplannen, maar ook bij plannen, die ingrijpen in een beschermd dorps-/stadsgezicht en plannen, die monumenten wijzigen of in sloop voorzien.

Daarnaast worden ook reclame-uitingen, die geen bouwen behelzen, voor advies aan de ARK voorgelegd.

Graafwerkzaamheden

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is er ter voorkoming van graafschade. Deze wet geldt voor bedrijven en voor particulieren.

Elke grondroerder (iedereen die mechanisch gaat graven) dient vóór de start van de graafwerkzaamheden een graafmelding (vroeger genoemd “Klic-melding”) te doen bij het Kadaster www.kadaster.nl/klic. De grondroerder dient zich vervolgens te houden aan de regels van “zorgvuldig graven” www.graafschade-voorkomen.nl.

Elke netbeheerder (beheerder van kabel of leiding) moet voor de potentiële gravers (grondroerders) informatie beschikbaar stellen over de ligging van kabels of leidingen.

Omgevingsvergunning

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar 1 beroepsprocedure.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan 2 toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar 1 vergunning nodig.